Školsko i međunarodno takmičenje frizera

Školsko takmičenje frizera  održano je 10.12.2012 godine, u školskoj radionici  sa  početkom  u 08:00 časova. Takmičilo se 36 učenika u 3 discipline, u trajanju  pravljenja frizure  po disciplini od 30 do 40 minuta. Žiri su  činili profesori od struke:Koprivica Draga, Radović Kristina i Cicmil Jasmina.Takmičenje je podržala i  uprava škole.U   disciplini  ženska tehnika-ravno feniranje I mjesto je osvojila učenica Krković Nina ( I4), II mjesto je osvojila učenica Adžić Nada   ( I4) a  III mjesto učenica Tomić Ana (I4). U   disciplini  ženska tehnika – šišanje I mjesto je osvojila učenica  Bošnjak Bojana ( III4), II mjesto je osvojila učenica  Maksuti Sanela ( III4) a III mjesto učenica  Golubović Snežana ( III4).  U   disciplini  pudja  I mjesto je osvojila učenica  Perović Milka ( II4), II mjesto je osvojila učenica Šundić Rada ( III4) a III mjesto učenica  Đurđevac  Slađana ( III4). Na IV Međunarodnom  takmičenju frizera srednjih škola  koje je održano u Podgorici, u hotelu “Crna Gora”  08.aprila 2012.godine naša škola je osvojila III mjesto  u  ukupnom plasman u  u kategoriji  srednjih škola.U disciplini  pundja učenica Ferizi Mona ( I4) osvojila je III mjesto, IX mjesto je osvojila učenica Todorovic Martina ( III 4) a  X mjesto učenica Đurđevac  Slađana (III4) od ukupno 41 učesnika. U disciplini ženska tehnika šišanje i feniranje  III mjesto osvojila je učenica Bošnjak Bojana (III4), a VI mjesto učenica Todorović Martina (III4 ) od ukupno 38 učesnika. U disciplini muška tehnika šišanje I feniranje IX mjesto osvojila je učenica Goranović Gordana (III4) a X mjesto učenica  Nerić Dragana (III4) od ukupno 20 učesnika.

Slika3

Studijska posjeta Engleskoj

Britanski  savjet i Evropska fondacija za stručnu obuku(ETF) organizovali su studijsku  posjetu Londonu  u  periodu  27.06.-01.07.2011. godine za šest direktora srednjih stručnih škola, medju  kojima je i direktor JU Srednja stručna škola iz Nikšića, Perović Dragan, zatim  za četiri predstavnika/ce poslodavaca, predstavnicu Unije  poslodavaca Crne Gore i dva predstavnika Centra za stručno obrazovanje (CSO).  Osim povezivanja sa britanskim ekspertima koji se  bave  saradnjom između  obrazovanja i  privrede i mogućnosti  učenja iz ovih oblasti na britanskom modelu,ovo je bila prilika da se učesnici  detaljno upoznaju  sa dobrom praksom  uspostavljenog  partnerstva  između  preduzeća i škola u Velikoj Britaniji.  U toku studijske  posjete   učesnici   su posjetili relevantne institucije  u Londonu: British  Council,  Westminster  Kingsway  College, kompaniju  “Lakehouse” i Newham  College.

slika2

JU Srednja Stručna Škola

JU Srednja Stručna Škola – Nikšić

JU Srеdnjа stručna škоlа u Nikšiću је licеncirаnа zаоbrаzоvаnjе učеnikа/ca zа stručnе оbrаzоvnе prоgrаmе.

Sаgrаđеnа je 1968. gоdinе i rаdilа је kао Tеhničkа škоlа dо1978. gоdinе. U međuvremenu je promjenila nekoliko naziva,a odlukоm MPN-a Crnе Gоrе Škоlа је 2005. gоdinе dobila današnji nаziv. Оsnоvnа dјеlаtnоst skоlе je obrаzоvаnjе učеnikа/ca i kаndidаtа/kinja zа sticаnjе stručnе sprеmе upоdručјimа rаdа: Еlektrotehnika zа оbrаzоvnе prоfilе V (postarim obrazovnim programima još samo za ovu godinu),IV i III stеpеnа i Lične usluge zа оbrаzоvnе prоgrаmе IIIstepena. MPS је licеncirаlо škоlu zа оbrаzоvаnjе оdrаslih i to zа zаnimаnjа: еlеktrоmеhаničаr, еlеktrоinstаlаtеr,аutоеlеktričаr, mоntеr tеlеkоmunikаciоnih mrеžа i muškii žеnski frizеr kao i zа rаd nа rаčunаru i učеnjе еnglеskоg јеzikа. Školske 2011/2012 godine upisan je 591 učenik u 23 odjeljenja(19 odjeljenja IV stepena i četiri odjeljenja III stepena).Nastavu realizuje 38 nastavnika. Škоlа pоsјеduје 16 kаbinеtа i lаbоratоriја i tо: nајsаvrеmеniје kаbinеtе zа  infоrmаciоnе tеhnоlоgiје, kаbinеt fizikе, strаnih јеzikа,еnеrgеtikе, еlеktrоnikе, tеlеkоmunikаciја. Prаktična nаstаvase оbаvljа u sаvrеmеnо оprеmljеnim rаdiоnicаmа (tri zа еlеktrоtеhničkо pоdručје rаdа i jedna zа frizеrе).

Škоlа је učеsnik brојnih prојеkаtа kојi su rеаlizоvаni оd strаnе MPS-a, ZZZ i CSO-a kao što su:  Rеfоrmа stručnоg оbrаzоvаnjа u prаvcu unаprеđеnjа zаpоšljаvаnjа,Usаvršаvаnjе nastаvnikа/ca iz pоdručја rаdа Elеktrоtеhnikа,Kvаlitеt nаstаvе i učеnjа i Mоdеrnа nаstаvnа srеdstvа. Uz pоmоć GTZ-a, nајsаvrеmeniјоm оprеmоm је оprеmljеnа rаdiоnicа zа prаktičnu nаstаvu оbrаzоvnоg prоgrаmа Elеktrоinstаlаtеr/ka. Оsluškuјući pоtrеbе tržištа rаdа i interesovanja mladih, Škоlа u sаrаdnji sа ZZZ i Birооm rаdа u Nikšiću rеаlizuје prојеktе prеkvаlifikаciје i dоkvаlifikаciјеlicа sа еvidеnciје nеzаpоslеnih zа pоtrеbе privrеdnih оrgаnizаciја u Nikšiću. Zаhvаljuјući izvаnrеdnој sаrаdnji sа slovenačkim MPS-om i ŠC u Vеlеnju, Škola je dobila sаvrеmеnо оprеmljеni kаbinеt zа nаstаvu iz еlеktrоtеhnikе i еnеrgеtikе a kао učеsnik u prојеktu „Zаštiti plаnеtu -sаčuvај оzоnski оmоtаč“ Škola je оd Ministаrstvа turizmа zаštitе živоtnе srеdinе dоbila nајsаvrеmеniјu оprеmu  zа sеrvisirаnjе аpаrаtа kојi kоristе frеоn. Učеnici/e ove Škole postižu značajne uspјеhе nа tаkmičеnjimа, posebno uоblаsti mеhаtrоnikе.

slika1

 

Preduzetništvo i informacione tehnologije

NVO Zeleni Tranzistor i Mozilla zajednica Crne Gore organizovali su 10. februara predavanje i radionicu na temu „Preduzetništvo i informacione tehnologije“. Predavanje je bilo organizovano u Srednjoj Stručnoj Školi u Nikšiću, a prisustvovali su učenici Nikšićke Gimnazije, Ekonomsko-ugostiteljske, kao i Srednje Stručne Škole. Projekat za cilj ima da motiviše mlade ljude da u svakodnevnim situacijama prepoznaju priliku za biznis. Mi vjerujemo da sa jednostavnim rješenjima i upotrebom tehnologije može stvoriti bolja svakidašnjica, a da pri tom ostvarimo i ličnu dobit.

digitalizuj

Cilj predavanja je motivisanje, kao i informisanje učesnika, a predavači su bili Predrag Lešić, Nataša Đukanović i Vladimir Vulić.  Predavači su savjetovali učesnike da ne čekaju posao, već da iskoriste priliku i da ga stvore, jer kako navodi Vanja: „Živite kod roditelja, jedete kod roditelja i niko vas neće izbaciti iz kuće.“

Nakon predavanja, došlo je vrijeme da učesnici pokažu šta su naučili, izradom biznis plana. U toku radionice, imali smo prilike da čujemo veoma interesantne ideje.

Food Shop

Da bi se riješio problem svakodnevnog obilaženja marketa da se pronađu najniže cijena, Food Shop je odlučio da postavi sve akcije i niske cijene na jedno mjesto. Food shop nudi marketima da postavljaju proizvode po svom odabiru, naravno uz novčanu nadoknadu. Pored samog prikaza proizvoda sa niskim cijenama, platforma nudi korisnicima da naruče proizvode preko interneta, kao i dostavu istih.

Opremi me

Kad god da organizujemo neko slavlje, cilj nam je da što više više stvari odradimo sa jednog mjesta. Opremi me nam nudi da naručimo svu potrebnu opremu za slavlje. Dok kod svih drugih možete dobiti odgovor da im oprema nije slobodna, mi šaljemo opremu u posjedstvu naših partnera, od kojih uzimamo određeni procenat.

Ovjera

Često nailazimo na situaciju da je u našem gradu skupa sama registracija automobila, ali ne i tehnički pregled. Naša platforma nudi korisnicima da registruju vozila po najjeftinijim cijenama u bilo kojem gradu. Svaki korisnik je obavezan da odradi tehnički pregled i isporuči nam ovjeren papir o ispravnosti vozila, a ostalo je na nama.

Desna ruka

Postoje stare osobe i osobe sa invaliditetom koji nisu u mogućnosti da obavljaju kućne poslove, kao ni da idu u kupovinu. Naša platforma im pronalazi desnu ruku, to jeste pomoć. Uz zanemarljivo malu nadoknadu, mi spajamo osobe kojima je pomoć potrebna, i osobe koje su voljne da rade i da pomognu.

Online apoteka

Naša platforma nudi apotekama da prodaju svoje ljekove preko interneta. Uz dogovoreni procenat od prodaje, mi vršimo prodaju ljekova, a uz nadoknadu od korisnika i dostavu istih, ukoliko je to potrebno. Za početak bismo ponudili apotekama besplatnu prodaju ljekova preko sajta, nakon čega smo sigurni da bi nastavili plaćenu uslugu.

Savez volontera

Kako se povećava broj volontera, tako se povećava i potrebna pažnja prema njima. Naš cilj je da oformimo platformu koja će da ih okupi.  Sve se više organizuju radionice, a često je potrebno plaćanje da bi se učestvovalo. Kako su volonteri mladi ljudi sa ciljem za uspjeh, upravo takve stvari ih interesuju, što bi i navelo organizatore ovih događaja da se reklamiraju kod nas.

publikas

Nakon radionice učesnici su popunili anketu, gdje su rekli da im se najaviše dopalo to što su imali priliku da osmišljaju svoju ideju, kao i da prezentuju istu. Upravo nas to navodi i da gledamo u tom smjeru, to jest planiramo radionice gdje ćemo učesnicima dati priliku da smišljaju, kao i prezentuju svoje ideje, a uz to ih mentorisati na koji načinto da urade.

 

Autor: Rajko Orman.