Učešće članova parlamenta u projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti

Danas su naši predstavnici Učeničkog parlamenta, Teodora Talović i Viktor Rašković, učestvovali na aktivnosti na projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti” u organizaciji NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN, uz podršku Centra za građansko obrazovanje.
Opšti cilj projekta podrazumijeva jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata i osnaživanje njihovog aktivnog učešća u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika i donošenja odluka.
Danas je organizovan sastanak sa predstavnicima učeničkih parlamenata na teritoriji Crne Gore, u cilju mapiranja ključnih problema sa kojima se učenički parlamenti suočavaju u obezbjeđivanju održivosti i efikasnog rada.
Nakon ove aktivnosti slijedi realizacija radionica za pisanje javnih praktičnih politika i zagovaranje njihovih predloga na javnoj sceni, kao i interaktivne
radionice o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima upravo za predstavnike učeničkih parlamenata. Takođe, nakon realizovanih predviđenih radionica planirano je da se  organizuje dvodnevna škola“Mladi kao kreatori omladinskih politika: od Crne Gore do EU” i imaće za cilj da okupi predstavnike učeničkih parlamenata kako bi stekli dodatna znanja koja će im omogućiti da budu aktivni kreatori politika u društvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *