9. internacionalno takmičenje Balkan Junior

Naša škola je domaćin ovogodišnjeg, 9. po redu, takmičenja Balkan Junior.

Na takmičenju učestvuje po jedna škola iz 8 zemalja članica, i to iz: Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rumunije i Turske. Izuzetna nam je čast što je baš naša škola predstavnik Crne Gore.

Tema ovogodišnjeg takmičenja je izrada 3d modela aviona, u programu solidworks, i zrada djelova na CNC mašini, što spada u praktični dio, a takođe postoji i teorijski dio koji obuhvata test sa pitanjima iz 6 stručnih oblasti.

Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali u organizaciji.

 

II kamp za inkluzivno liderstvo mladih

Mladi lideri Specijalne Olimpijade su osobe sa i bez intelektualnih smetnji koje preuzimaju lidersku ulogu i promovišu inkluziju u školama i lokalnim zajednicama.

Na drugom KAMPU ZA INKLUZIVNO LIDERSTVO MLADIH naši učenici, kao i učenici drugih škola Crne Gore, unaprijedili su inkluzivne svijesti od tolerancije ka smislenom uključivanju, dobili priliku za zajedničko učesce kroz edukativne, sportske i druge aktivnosti, naučili kako prevazići stresne situacije i izazove i dali obećanje da će svojim ličnim primjerom podržati inkluziju.

Učenici su razvili posebne sposobnosti punim učešćem, a mentori su stekli nova znanja i iskustva.

Predavanje na temu “Štetni efekti PAS – na psihoorgansko zdravlje”

Predstavnice Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Nikšić održale su predavanje na temu ” Štetni efekti PAS- na psihoorgansko zdravlje”. Prezentacijom su obuhvaćeni: alkoholizam, nikotinomanija, narkomanija, uticaj društvenih mreža i kocke na mlade. Posebna pažnja je posvećena novim duvanskim proizvodima ( nargila, elektronske cigarete i snus kao veoma aktuelan proizvod među srednjoškolcima). Ovim predavanjem je učenicima skrenuta pažnja na posledice konzumiranja, na razloge koji uvode u zavisnost, a i načine izbjegavanja i otpora prema svim psihoaktivnim supstancama. Predavanje su pratili učenici odjeljenja I/2, I/5 i I/8.

Obuka za upravljanje CNC mašinom

U petak, trećeg februara 2023. godine u prostorijama naše škole održana je obuka za upravljanje CNC mašinom. Prvi put u rad je  puštena CNC mašina koju smo dobili kroz projekat inNovanet, u okviru saradnje sa IPC Tehnopolis. Pomenuta CNC mašina, zajedno sa 3D štampačem, setovima za robotiku i automatiku, senzorima za pametne instalacije,  mini vjetro i solarnom elektranom činiće edukativni kabinet koji će biti na raspolaganju učenicima naše škole kao i učenicima mašinske škole.

 

Predavač na obuci bio je Namik Ćatić iz DIZART ROBOTICS Sarajevo, čija djelatnost je proizvodnja i montaža CNC mašina, robota i drugih naprednih tehnologija u industriji. Polaznici obuke su bili  profesori naše škole, profesori mašinske škole i učenici koji su odabrani za takmičenje Balkan Junior, koje će se održati u maju ove godine u Turskoj.

 

Obuka je bila sadržajna i intenzivna, savladali smo osnove upravljanja mašinom, osnove crtanja u programu Solid Works, kao i prevođenje crteža u G-kod koji je neophodan za rad na CNC mašini.

Raduje nas što su naši učenici pokazali veliko interesovanje za rad sa mašinom  i što imaju priliku da u svom obrazovanju koriste moderne tehnologije koje omogućavaju veći obim proizvodnje u industriji i koji je rad čine efikasnijim.

Posjeta HE “Perućica”

Učenici su 28. decembra posjetili našu najstariju veliku hidroelektranu, puštenu u pogon 1960. godine. Elektroprivreda Crne Gore je obezbijedila stručnog predavača koji je sproveo naše učenike kroz postrojenje. Obišli su mašinsku halu s Peltonovim turbinama i generatorima, razvodno postrojenje od 110 kV sa distance u skladu s bezbjednosnim mjerama. U kontrolnoj sobi predavač je učenicima pojasnio osnovne principe upravljanja postrojenjem. Obilazak je završen u sali za sastanke gdje su učenici i naši profesori uživali u gostoprimstvu uprave.

Prvenstvo srednjih škola u šahu

Dana 26.11. u organizaciji šahovskog saveza održano je prvenstvo srednjih škola.

Naša škola se predstavila sa dvije ekipe i ostvarili smo zapažen rezultat.

Prva ekipa osvojila je 2. mjesto, a druga ekipa je osvojila 5. mjesto.

 

Za prvu ekipu nastupali su: Delibasić David, Vuković Kristijan, Bulajić Andrija i Karadzić Andrija.

Za drugu ekipu nastupali su: Jocović Luka, Eraković Milan, Kapor Nikola, Vojinović Boris.

 

  • Čestitke našim šahistima .

Naši učenici u posjeti dispečerskom centru CEDIS-a

Učenici odjeljenja IV1, smjer elektrotehničar energetike, su zajedno sa profesorima Ljubom Draškovićem i Željkom Nikitovićem obavili posjetu CEDIS-u, to jest dispečerskom centru Regiona 1.

Region 1 geografski obuhvata područje opština Nikšić i Plužine. Iz dispečerskog centra, koji pripada službi za lokalno upravljanje mrežom se upravlja mrežom naponskog nivoa 10 kV i 0,4 kV. Pored upravljanja mrežom(manipulacije sa dalekovodima i trafostanicama) posao dispečerskog centra je i da prima kvarove od samih potrošača i da po prijavi potrošača o nestanku napajanja električnom energijom tu informaciju proslijedi nadležnoj službi koja odmah šalje ekipu na teren kako bi kvar bio otklonjen i potrošači dobili uredno napajanje. Učenicima je prezentovana šema na kojoj je ucrtano 10 trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV i oko 500 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV kao i njihova međusobna povezanost kablovskim ili vazdušnim vodovima. Takođe je objašnjen postupak otlanjanja kvara prilikom nastanka kvara na dalekovodu i sama komunakacija sa uklopničarima putem radio veze. Učenici su upoznati sa reklozerima(daljinski prekidači) i sekcionerima(daljinski rastavljači) i principom njihovog rada i implementaciji na našoj mreži. Na kraju predstavljeni su planovi za budućnost, a to je izgradnja SCADA sistema, tj. sistema za automatsko upravljanje trafostanicama i dalekovodima direktno iz dispečerskog centra. Taj projekat će biti realizovan u narednih 5 godina i omogućiće potpunu digitalizaciju svih elemenata mreže i upravljanje tim elementima.

Učešće članova parlamenta u projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti

Danas su naši predstavnici Učeničkog parlamenta, Teodora Talović i Viktor Rašković, učestvovali na aktivnosti na projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti” u organizaciji NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN, uz podršku Centra za građansko obrazovanje.
Opšti cilj projekta podrazumijeva jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata i osnaživanje njihovog aktivnog učešća u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika i donošenja odluka.
Danas je organizovan sastanak sa predstavnicima učeničkih parlamenata na teritoriji Crne Gore, u cilju mapiranja ključnih problema sa kojima se učenički parlamenti suočavaju u obezbjeđivanju održivosti i efikasnog rada.
Nakon ove aktivnosti slijedi realizacija radionica za pisanje javnih praktičnih politika i zagovaranje njihovih predloga na javnoj sceni, kao i interaktivne
radionice o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima upravo za predstavnike učeničkih parlamenata. Takođe, nakon realizovanih predviđenih radionica planirano je da se  organizuje dvodnevna škola“Mladi kao kreatori omladinskih politika: od Crne Gore do EU” i imaće za cilj da okupi predstavnike učeničkih parlamenata kako bi stekli dodatna znanja koja će im omogućiti da budu aktivni kreatori politika u društvu.

Predavanje na temu “Štetni efekti PAS – na psihoorgansko zdravlje “

U protekla dva dana predavači Ljubica Abramović i Ratka Jakšić su ispred Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Nikšić održale predavanje na temu ” Štetni efekti PAS- na psihoorgansko zdravlje”. Prezentacijom su obuhvaćeni: alkoholizam, nikotinomanija i narkomanija. Posebna pažnja je posvećena novim duvanskim proizvodima ( nargila, elektronske cigarete i snus kao veoma aktuelan proizvod među srednjoškolcima). Ovim predavanjem je učenicima skrenuta pažnja na posledice konzumiranja, na razloge koji uvode u zavisnost, a i načine izbjegavanja i otpora prema svim psihoaktivnim supstancama. Predavanje su pratili učenici odjeljenja I¹, I³, I⁴ i I⁶, zajedno sa svojim predmetnim nastavnicima.