Predavanje na temu “Štetni efekti PAS – na psihoorgansko zdravlje “

U protekla dva dana predavači Ljubica Abramović i Ratka Jakšić su ispred Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Nikšić održale predavanje na temu ” Štetni efekti PAS- na psihoorgansko zdravlje”. Prezentacijom su obuhvaćeni: alkoholizam, nikotinomanija i narkomanija. Posebna pažnja je posvećena novim duvanskim proizvodima ( nargila, elektronske cigarete i snus kao veoma aktuelan proizvod među srednjoškolcima). Ovim predavanjem je učenicima skrenuta pažnja na posledice konzumiranja, na razloge koji uvode u zavisnost, a i načine izbjegavanja i otpora prema svim psihoaktivnim supstancama. Predavanje su pratili učenici odjeljenja I¹, I³, I⁴ i I⁶, zajedno sa svojim predmetnim nastavnicima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *