Naši učenici u posjeti Vojsci CG

Za učenike III i IV razreda OP Elektrotehničar računarskih sistema i mreža organizovane su radionice kod Vojske CG iz oblasti Racunarskih mreža. Učenici odlaze dva puta mjesečno i obezbjeđen im je prevoz i obrok. Iskusni predavači, oficiri, iz oblasti Informacionih tehnologija, odradili su praktične radionice koje su u skladu sa aktivnostima iz njihovog OP. Prve dvije radionice su bile na Golubovcima, gdje je centar veze (Četa veza) za VCG.

Posjeta HE “Perućica”

Učenici su 28. decembra posjetili našu najstariju veliku hidroelektranu, puštenu u pogon 1960. godine. Elektroprivreda Crne Gore je obezbijedila stručnog predavača koji je sproveo naše učenike kroz postrojenje. Obišli su mašinsku halu s Peltonovim turbinama i generatorima, razvodno postrojenje od 110 kV sa distance u skladu s bezbjednosnim mjerama. U kontrolnoj sobi predavač je učenicima pojasnio osnovne principe upravljanja postrojenjem. Obilazak je završen u sali za sastanke gdje su učenici i naši profesori uživali u gostoprimstvu uprave.

Naši učenici u posjeti dispečerskom centru CEDIS-a

Učenici odjeljenja IV1, smjer elektrotehničar energetike, su zajedno sa profesorima Ljubom Draškovićem i Željkom Nikitovićem obavili posjetu CEDIS-u, to jest dispečerskom centru Regiona 1.

Region 1 geografski obuhvata područje opština Nikšić i Plužine. Iz dispečerskog centra, koji pripada službi za lokalno upravljanje mrežom se upravlja mrežom naponskog nivoa 10 kV i 0,4 kV. Pored upravljanja mrežom(manipulacije sa dalekovodima i trafostanicama) posao dispečerskog centra je i da prima kvarove od samih potrošača i da po prijavi potrošača o nestanku napajanja električnom energijom tu informaciju proslijedi nadležnoj službi koja odmah šalje ekipu na teren kako bi kvar bio otklonjen i potrošači dobili uredno napajanje. Učenicima je prezentovana šema na kojoj je ucrtano 10 trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV i oko 500 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV kao i njihova međusobna povezanost kablovskim ili vazdušnim vodovima. Takođe je objašnjen postupak otlanjanja kvara prilikom nastanka kvara na dalekovodu i sama komunakacija sa uklopničarima putem radio veze. Učenici su upoznati sa reklozerima(daljinski prekidači) i sekcionerima(daljinski rastavljači) i principom njihovog rada i implementaciji na našoj mreži. Na kraju predstavljeni su planovi za budućnost, a to je izgradnja SCADA sistema, tj. sistema za automatsko upravljanje trafostanicama i dalekovodima direktno iz dispečerskog centra. Taj projekat će biti realizovan u narednih 5 godina i omogućiće potpunu digitalizaciju svih elemenata mreže i upravljanje tim elementima.

Naši nastavnici na međunarodnoj obuci

Nastavnice  naše škole Snežana Nikolić, Jovana Jovanović i Petrana Bulajić učestvovale su na međunarodnoj obuci iz mehatronike, održanoj u Gradišci od 19.04 do 21.04.2022 godine. Obuka je organizovana u sklopu iNnovaNet projekta, koji uključuje prekograničnu saradnju Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a partneri su: IPC Tehnopolis Nikšić, Zenička razvojna agencija ZEDA, Industrijski park Nova Gradiška, grad Gradiška.

Predavač na obuci je bio profesor mašinskog fakulteta u Banja Luci Mihajlo Stojčić. Pored naših nastavnica obuci su prisustvovali nastavnici drugih škola partnera, i zaposleni Industrijskog parka Nova gradiška. Obuka je održana u Tehničkoj školi Gradiška, koje je opremljena savremenom opremom, koju su posjetioci imali priliku da vide.

Učesnici obuke imali su priliku da prošire svoja znanja iz oblasti mehatronike, pneumatike, PLC kontrolera, među kojima je i Arduino.

I pored toga što je tempo obuke bio veoma zahtjevan, učesnici istuču veliko zadovoljstvo  zbog učešća i zahvaljuju se organizatorima na pozivu.

Posjeta odjeljenja III1 razvodnom postrojenju

 

Danas je odjeljenje III1, zajedno sa profesorom Ljubom Draškovićem, posjetilo razvodno postrojenje Trebjesa.

Trafostanica 35/10 kV Trebjesa je razvodno postrojenje u kojem se nalaze 2 energetska transformatora koja rade nezavisno jedan od drugog, a postoji i mogućnost njihovog paralelnog rada po potrebi. Trafo 1 je nazivne snage 12.5 MVA, uzemljen je preko otpornika od 20 oma i služi za napajanje konzuma sa područja Centra Grada, Rudog Polja, Integralovog naselja, i na njemu su povezani kablovski 10 kV odvodi. Trafo 2 je nazivne snage 8 MVA, sa izolovanom neutralnom tačkom i napaja vazdušne 10 kV odvode na području Lukova, Vučja, Gvozdenica, Ozrinića. Tokom posjete postrojenja, đaci su upoznati sa starim 10 kV postrojenjem koje nije vise u upotrebi, ali je pogodno zbog toga što su osnovni elementi postrojenja(sabirnice, prekidači, rastavljači, mjerni transformatori, izolatori…) vidljivi golim okom. To nije slučaj sa novim postrojenjem koje je oklopljeno, i u kojem se kao izolacioni medijum koristi SF6 gas (sumpor heksafluorid). Oprema u novom postrojenju je od proizvođača Siemens i vrlo je pouzdana, sigurna i praktična za rad, sa mehaničkim zaštitama koje onemogućavaju pojavu greške prilikom obavljanja manipulacija u postrojenju. Postrojenje sadrži i SCADA sistem, t.j. program uz pomoć kojeg možemo upravljati postrojenjem sa računara. Takođe u postrojenju postoji i SCADA sistem za upravljanje reklozerima i sekcionerima(Daljinski prekidači i rastavljači) kojima se mogu vršiti odvajanja djelova dalekovoda koji su udaljeni i po 100 km od same trafostanice iz koje se vrši upravljanje.  

Učenici su tokom posjete pokazali veliko interesovanje, zavidan nivo znanja i sami učestvovali su u objašnjavanju teorijskih stvari u vezi samog postrojenja. 

 

Odjeljenje II1 u posjeti razvodnom postrojenju

Dana 7.4.2022. godine, učenici odjeljenja II1 naše škole, zajedno sa svojim nastavnikom Ljubom Draškovićem, posjetili su razvodno postrojenje. Ova posjeta je za učenike veoma značajna, jer su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada razvodnog postrojenja uživo, i da uvide njegov značaj kao budući elektrotehničari energetike.

Zahvaljujemo se članovima radne ekipe na gostoprimstvu.

Odjeljenje I1 posjetilo razvodno postrojenje

Dana 6.4.2022. godine, učenici odjeljenja I1 naše škole, zajedno sa svojim nastavnikom Ljubom Draškovićem, posjetili su razvodno postrojenje. Kako I1 pohađa obrazovni smjer elektrotehničar energetike ova posjeta im je pružila priliku da vide  kako se obavlja posao iz njihove struke i da se detaljnije upoznaju sa ulogom i izgledom  razvodnog postrojenja.

Zahvaljujemo se članovima radne ekipe na gostoprimstvu.

Posjeta vjetroelektranama Krnovo

Škola je 20. Oktobra organizovala posjetu vjetroelektranama na Krnovu  u saradnji se firmom E-FUSION, koja radi na održavanju vjetrenjača. U obilazak je išlo 15 učenika, II, III i IV razreda obrazovnog programa elektrotehničar energetike i elektrotehničar računarskih sistema i mrežasa profesorima Ljiljanom Rajković, Ljubom Draškovićem, Nebojšom Poparom i Veselinkom Barović. 

Veoma smo zahvalni ekipi  E-FUSION-a na gostoprimstvuljubaznosti i strpljenju.