Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih

Rješenjem o licenciranju organizatora obrazovanja odraslih UP I br. 07-647, od 25.12.2009.godine i UP i br. 07-771, od 14.12.2011.godine školi je odobreno izvođenje programa obrazovanja sa sticanje znanja i vještina  (obrazovanje odraslih):
– Rada na računaru
– Učenja engleskog jezika
– Pomoćni frizer-ka
– Elektroinstalater-ka
– Elektromehaničar-ka
– Automehaničar-ka
– Monter telekomunikacionih mreža

Škola je verifikovana za obrazovanje odraslih za sticanje V stepena stručne spreme, elektrotehničkog područja rada , za sledeće obrazovne profile:
– Elektroenergetičar specijalista za postrojenja elektrana
– Elektroenergetičar specijalista za liftove i pokretne stepenice
– Elektroenergetičar specijalista za mreže i postrojenja
– Elektroenergetičar specijalista za automatiku
– Elektrotehničar specijalista za telekomunikacine mreže
– Elektrotehničar specijalista za računarsku opremu

Takođe se u školi obrazuju i odrasli za sticanje III stepena područja rada: geologija , rudarstvo i metalurgija, za obrazovne profile:
– Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji
– Miner
– Livac
– Topioničar gvožđa i čelika