Učešće članova parlamenta u projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti

Danas su naši predstavnici Učeničkog parlamenta, Teodora Talović i Viktor Rašković, učestvovali na aktivnosti na projektu “Aktivni mladi za evropske vrijednosti” u organizaciji NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN, uz podršku Centra za građansko obrazovanje.
Opšti cilj projekta podrazumijeva jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata i osnaživanje njihovog aktivnog učešća u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika i donošenja odluka.
Danas je organizovan sastanak sa predstavnicima učeničkih parlamenata na teritoriji Crne Gore, u cilju mapiranja ključnih problema sa kojima se učenički parlamenti suočavaju u obezbjeđivanju održivosti i efikasnog rada.
Nakon ove aktivnosti slijedi realizacija radionica za pisanje javnih praktičnih politika i zagovaranje njihovih predloga na javnoj sceni, kao i interaktivne
radionice o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima upravo za predstavnike učeničkih parlamenata. Takođe, nakon realizovanih predviđenih radionica planirano je da se  organizuje dvodnevna škola“Mladi kao kreatori omladinskih politika: od Crne Gore do EU” i imaće za cilj da okupi predstavnike učeničkih parlamenata kako bi stekli dodatna znanja koja će im omogućiti da budu aktivni kreatori politika u društvu.

Humanitarna akcija

Učenički parlament naše škole 14. 02. 2022. pokrenuo je humanitarnu akciju na nivou škole, u sklopu koje će u toku predstojeće dvije sedmice biti organizovane sljedeće aktivnosti:

  1. turnir u odbojci
  2. kviz opšteg znanja
  3. kulturno-umjetnički program.

Navedene aktivnosti doprinijeće ostvarenju glavnog cilja. Učenički parlament pozvao je sve učenike i profesore  da učestvuju i daju doprinos.

Učešće u aktivnostima iznosi 1Euro, novac proslijediti predstavnicima odjeljenja, a zainteresovani za turnir u odbojci treba da se jave svom profesoru Fizičkog vaspitanja.

Dodatne informacije možete potražiti na oglasnoj tabli škole.

Omladinski aktivizam

Desetog decembra su predstavnici škola iz svih lokalnih zajednica u Crnoj Gori krenuli u Petrovac, kako bi zajedno sa vršnjacima ali i trenerima govorili o omladinskim servisima u Crnoj Gori. 

Naš učenik Viktor Rašković učesnik je ovog projekta, a njegovo mišljenje o istom prenosimo u cjelosti: 

“Prije svega drago mi je da sam imao mogućnost da ispred srednjoškolaca Nikšića budem dio obuke, kao i cijelog projekta koji sprovodi Uprava za sport i mlade Crne Gore. U toku obuke imao sam priliku da zajedno sa svojim vršnjacima iz drugih gradova Crne Gore razgovaram sa v.d. direktorom direktorata Uprave za sport i mlade, Markom Begovićem o problemima i mogućnostima mladih. 

Treneri koji su vodili obuku su Jelena Fuštić i Admir Hadžibegović, licencirani omladinski aktivisti, koji su se potrudili da naš boravak učine korisnim i zanimljivim. 

Teme o kojima smo govorili su: timski rad i saradnja, omladinski rad i omladinska politika, vrijednosti u radu sa mladima, zaštita prava mladih i aktivnosti u omladinskim servisima. 

Obuka je završena praktičnim dijelom, gdje je svaki učesnik imao priliku da pokaže vještine koje je dopunio novim znanjem tokom same obuke.

Ovo je samo početak promocije omladinskih servisa u Crnoj Gori. Motivisani učenici stečena znanja će prenijeti mladim ljudima iz svoje lokalne zajednice te tako uraditi vidljive korake po pitanju omladinskih servisa.

Sjednica učeničkog parlamenta

U utorak, 19. oktobra 2021. godine, održana je sjednica učeničkog parlamenta u našoj školi. Sjednici je prisustvovalo 15 članova parlamenta i koordinator parlamenta pedagog Jelena Bojović. Dogovoreno je da učenici daju prijedloge vannastavnih aktivnosti, humanitarnih aktivnosti, te da se u holu škole postavi oglasna tabla sa aktuelnim dešavanjima i kutija za prigovore što je već i realizovano.

 

Naš učenik na radnom zadatku

Učenik naše škole Viktor Rašković učestvovao je na Skupštini UNSCG, koja se održala u Petrovcu u hotelu Palas od 18.  do 20. novembra.

Izjavu našeg učenika prenosimo u cjelosti:
“Prije svega, ovo je jedno ogromno i korisno iskustvo koje ću rado podijeliti sa vama. Bavili smo se raznim aktivnostima kao što su panel diskusije,  pitanjem zašto mladi sve više funkcionišu po principu “odliva mozgova”, koji su to glavni i ključni problemi mladih, a takođe pored toga smo dijelili mišljenja i povodom mnogih drugih tema koje se tiču nas srednjoškolaca.  Ovo je bila idealna prilika  za  sklapanje novih poznanstava. Kroz ovaj projekat smo shvatili koliko je važno  da se jedan parlament zalaže za dobrobit svoje škole, koliko treba biti uporan u postizanju svojih ciljeva i ne osvrtati se na neke barijere koje mogu biti kočnica.